Zastosowanie agregatów prądotwórczych

 

Zarówno odbiorcy prywatni, jak i służby, takie jak straż pożarna znajdują w swojej pracy zastosowanie dla agregatów prądotwórczych. W przypadku nagłego zaniku napięcia w sieci elektrycznej, czy to w wyniku awarii w rozdzielni prądu lub elektrowni, czy uszkodzeń wynikłych w wyniku klęski żywiołowej okazują się one niezbędne.

Agregaty gazowe czy paliwowe

agregat gazowy na gaz ziemnyHodowcy zwierząt, przedsiębiorcy nie mogący sobie pozwolić na przestoje w produkcji czy szpitale wyposażone w aparaturę podtrzymującą życie są zmuszeni do posiadania zapasowego źródła prądu, niezależnego od dostarczycieli zewnętrznych. W wielu przypadkach, gdy brak prądu wynika z powodzi, przejścia burzy czy innej klęski żywiołowej, swoich agregatów użyczają potrzebującym strażacy. Ze względu na posiadanie mobilnych agregatów, które muszą być przystosowane do pracy w różnych warunkach, między innymi niskich temperaturach, są one najczęściej zasilane paliwami płynnymi, jak benzyna, olej napędowy czy opałowy. W przypadku budowy stacji zasilania zapasowego w przedsiębiorstwie, gospodarstwie rolnym czy szpitalu często wykorzystywanym rozwiązaniem jest użycie urządzeń gazowych. Agregat gazowy na gaz ziemny ma przewagę nad paliwowym płynącą z mniejszych kosztów użytkowania. Należy jednak pamiętać o konieczności posiadania pojemnych zbiorników na propan-butan, które pozwolą na jego długotrwałą pracę. Podłączenie takiego agregatu do sieci gazowej nie zapewnia niezależności energetycznej, gdyż w przypadku klęski żywiołowej przepompownie gazu również mogą przestać funkcjonować.

Decyzja o zakupie agregatu danego typu powinna być podyktowana planowanym zastosowaniem urządzenia i dostępnością paliwa, jakie planujemy wykorzystać. Dobrać należy maszynę która dzięki odpowiednio mocnemu silnikowi pokryje zapotrzebowanie energetyczne podłączonych do niej urządzeń odbiorczych i będzie odporna na przeciążenia.