Zabezpieczone szafy pancerne

Wygodne i pojemne szafy na dokumentację były podstawą w trakcie wyposażania biura i zazwyczaj wystarczały one bez problemu do przechowywania jakichkolwiek dokumentów wygodnie. Pozwalały również na bardzo łatwą archiwizację wszelkich dokumentów, i bardzo łatwy dostęp do nich w razie potrzeby. Jednak nie były one pozbawione mankamentów.

Pancerne szafy do dokumentacji poufnej

szafa pancerna do biuraPrzede wszystkim, zwykłe szafy biurowe nie były w żaden sposób zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Oczywiście, wszystkie były zamykane na klucz, jednak były one bardzo łatwe do otwarcia, a w biurze przechowywaliśmy wiele dokumentów poufnych, do których nie powinny mieć dostępu osoby nieupoważnione. By zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, musieliśmy więc rozszerzyć archiwum o dodatkowe miejsce właśnie na dokumentację zastrzeżoną. Najlepszym rozwiązaniem jakie przyszło nam do głowy była szafa pancerna do biura, w której bezpiecznie mogliśmy przechowywać nawet duże ilości dokumentacji. Pojemnością nie różniła się zbytnio od standardowej szafy aktowej, jednak to jej konstrukcja odróżniała ją od większości mebli tego rodzaju. Szafa była wykonana z mocnej stali i była w całości ogniotrwała i szczelnie zamykana tak, by dokumenty nie były poddane wpływowi wilgoci i tym samym nie uległy uszkodzeniu. Również w wypadku zewnętrznego pożaru, zawartość szafy była całkowicie bezpieczna, nawet po wystawieniu owej szafy bezpośrednio na działanie ognia.

Głównym zabezpieczeniem szafy był zamek elektroniczny, wymagający wprowadzenia poprawnego szyfru, który był ciągiem zarówno cyfr jak i liter, więc był stosunkowo trudny do otwarcia. Każda próba nieupoważnionego otwarcia szafy wywoływała alarm w centrum monitorowania, gdyż szafa została podłączona do systemu monitorowania budynku.