Wybieramy głębinową pompę wody

Wykorzystywane na rynkach studnie głębinowe powstają przeważnie na działkach oddalonych od przyłączy sieci wodociągowej, gdzie nie będzie możliwości podłączenia budynków do infrastruktury. Jednakże coraz częściej ten typ rozwiązania jest wybierany także ze względów ekonomicznych, w rozrachunku długofalowym pozyskiwanie wody z gruntów może być tańsze, aniżeli korzystanie z sieci wodociągowych. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tej technologii.

Stosujemy najlepsze pompy głębinowe

pompa wody głębinowaPoprzez studnie głębinowe możemy czerpać z zasobów wód podziemnych, czyli z głębszych warstw wodonośnych. Głębokość takiej warstwy bywa zróżnicowana, w zależności od warunków geologicznych, jakie występują na danym terenie oraz może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.  W przypadku takiego rozwiązania można liczyć na wysoką jakość wody, wielokrotnie lepszą od wody wodociągowej. Aby jednak móc uzyskać wodę ze studni na powierzchni niezbędne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań. Korzystnym wyborem jest wysokiej jakości pompa wody głębinowa. Jednym z podstawowych kryteriów podziałów pomp jest miejsce ich pracy. wyróżnia się między innymi studnie głębinowe, czyli wiercone, jak studnie kręgowe, czyli kopane. Studnie głębinowe wyróżniają się niewielkim poziomem średnicy, wynoszącym standardowo kilkanaście centymetrów, przy czym studnie kopane przeważnie w granicach jednego metra.

Oferowane pompy głębinowe są zazwyczaj wykonane z dwóch modułów, w tym z silnika oraz części hydraulicznej. Silniki montowane są w dolnej części pompy, natomiast hydraulika jest mocowana do silnika od góry. W przypadku studni głębinowej odległość między ścianami studni a pompą jest nieznaczna, występuje ruch ciągły wody dookoła silnika, co powoduje jego skuteczne schładzanie. Podstawowym kryterium doboru będzie średnica uzależniona do średnicy studni.