Umiejscowienie regałów w magazynie

Masa magazynowanych towarów oraz częstotliwość użytkowania regałów magazynowych czyni je podatnymi na uszkodzenia. Eksploatacja regałów stwarza konieczność prowadzenia regularnych przeglądów tych urządzeń i bezzwłocznej naprawy ewentualnych usterek.

Dobre zagospodarowanie powierzchni magazynu — ustawienie regałów półkowych

przegląd regałów półkowychPowierzchnie magazynowe mają w założeniu spełniać dwie podstawowe funkcje. Powinny być one zagospodarowane w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń, co ma bezpośredni wpływ na pojemność magazynu. Im lepiej zaprojektowany magazyn pod względem logistycznym, tym niższy koszt jego utrzymania, ponieważ płacimy za każdy dodatkowy metr kwadratowy powierzchni. Drugą istotną kwestią jest sam dostęp do składowanych zapasów. Powinien on być jak najłatwiejszy i w miarę możliwości jak najszybszy, ale przede wszystkim bezpieczny. Pomijając kwestię zagrożenia zdrowia lub życia pracowników magazynu, wadliwy regał może doprowadzić do zniszczenia składowanych na nim zasobów, albo przewrócić się na sąsiedni, niszcząc tym samym zarówno regał jak i to, co zostało na nim umieszczone. Takie sytuacje potrafią wygenerować ogromne koszta potrzebne do pokrycia zaistniałych szkód. Firmy zajmujące się montażem tych urządzeń w większości przypadków prowadzą również serwis, dzięki czemu okresowy przegląd regałów półkowych, paletowych, przelotowych, wjezdnych, samojezdnych czy też wspornikowych możemy zamówić u tej samej firmy, która je zamontowała w naszym magazynie. Tyczy się to również szyn pod regały przesuwne.

Pamiętając o przeglądach sprzętu magazynowego i będąc w stałym kontakcie z ekspertem, możemy z czystym sumieniem stwierdzić, że zrobiliśmy wszystko, aby towary w magazynie nie uległy zniszczeniu, a magazynierzy mieli zapewnione maksimum bezpieczeństwa podczas wykonywania swojej pracy.