Szczegółowy raport środowiskowy w procesie inwestycyjnym

W obecnych czasach nie tak prostym jest podjęcie się budowy domu czy rozbudowy garażowego warsztatu samochodowego. Każda inwestycja obwarowana jest wieloma decyzjami, które należy zdobyć, aby móc cokolwiek zdziałać nawet na swoim własnym terenie. 

Szczegółowy raport środowiskowy – organ wzywa nas do uzupełnienia

szczegółowy raport środowiskowyMniejsze przedsięwzięcia, jak na przykład budowa domu, rzadko wymagają zbierania dodatkowej dokumentacji dla organów. Jednak już budowa drogi wymagała będzie stworzenia chociażby raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jeśli nie orientujemy się, czy w naszym przypadku taki dokument jest konieczny, organ na pewno wezwie do jego dostarczenia w toku wydawania decyzji. Określi, czy konieczny jest szczegółowy raport środowiskowy. Jeśli z takim wezwaniem zwrócimy się do profesjonalnej i kompetentnej firmy konsultingowej działającej w zakresie ochrony środowiska, z pewnością jej pracownicy będą wiedzieli, co taki raport powinien zawierać i jak go stworzyć. Pamiętajmy, aby zawsze prosić o wstępną wycenę takiego raportu. Czasem koszty jego wykonania są całkiem spore! Z pewnością będziemy proszeni o dostarczenie wielu informacji koniecznych do stworzenia tego dokumentu. Często też potrzebne jest wykonanie dodatkowych badań i analiz, których wyniki należy uwzględnić w raporcie. Możemy także sami najpierw zorientować się, co będzie konieczne. Najbardziej rzetelnym źródłem takich informacji będzie „Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko”. 

Takie dokumenty często są dla nas wielką niewiadomą. Przeciętny człowiek, a nawet większy inwestor nie zawsze musi być zorientowany we wszystkich przepisach prawa budowlanego i ochrony środowiska. Dlatego też organy przewidują w procesie decyzyjnym wezwania do uzupełnienia, a profesjonalne firmy służą nam swoimi kompetencjami w stworzeniu koniecznych dokumentów.