System statystyczny o przewozach

Intrastat działa w Polsce od 2004 r. Jest to system statystyki handlu towarami pomiędzy członkami Unii Europejskiej. Polega na przekazywaniu informacji przedsiębiorców o dokonanych przewozach lub wyborcach towarów pomiędzy krajami. Taką deklarację Intrastat trzeba wypełnić jest ona bardzo podobna do deklaracji celnej.

Deklaracja o przewozie towarów

zgłoszenie intrastatJeśli chodzi o zgłoszenie Intrastat funkcjonuje ono w krajach Unii Europejskiej. Zgłoszenia powinny być składane do dwudziestego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń, o które tego nie zrobiły będą pociągane do odpowiednich konsekwencji. Wymiana towarów unijnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celnego musi być zgłaszana poprzez wypełniania deklaracji Intrastat. Każda firma, która jest podatnikiem VAT jest zobowiązana do składania tejże deklaracji. Zgłoszenie musi zostać dokonane w kraju wywożenia oraz przewożenia towarów. Takiemu zgłoszeniu podlegają również towary, które wywożone są poza granice Unii Europejskiej. Zbierane dane to przede wszystkim badania statystyczne.Na szczęście te deklaracje można wypełnić poprzez stronę internetową logując się do swojego profilu. Deklarację trzeba tak żeby pisać progi statystyczne oraz szczegółowe.

W myśl prawa celnego osobą zobowiązana do przekazywania informacji statystycznych jest osoba fizyczna lub prawna będąca podatnikiem VAT, która realizuje wymianę towarową z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zatem jeśli przywozimy do naszego kraju różnego rodzaju przedmioty i towary musimy wypełnić taką deklarację zarówno w Polsce jak i w kraju z którego te rzeczy będą pochodzić. Deklaracje zbierane są w celach statystycznych. Osoby, które nie wypełniają deklaracji, a są zobowiązane, poniosła konsekwencje.