Profesjonalne szkolenia AML

Od 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dokument ten jest znany pod nazwą 4 Dyrektywa AML i dokładnie określa podmioty należące do grupy instytucji obowiązanych. Znajdują się w nim także precyzyjne zasady, jakich należy przestrzegać w celu zapobiegania praniu pieniędzy. Jakie podmioty są obowiązane i czy warto korzystać ze szkoleń z tego zakresu?

Zakres szkoleń AML

szkolenie amlPod pojęciem podmiotów obowiązanych znajdują się wszystkie instytucje, które muszą przestrzegać przepisów Dyrektywy. Tyczy się to przedsiębiorców działających w sektorze kryptowalut czy świadczących usługi na rzecz spółek, a także innych dokonujących i przyjmujących płatności za towary w gotówce. Z kręgu podmiotów obowiązanych zostały wyłączone domy aukcyjne, komisy, antykwariaty czy handlujący kamieniami i metalami, o ile nie przekroczą progu raportowania wynoszącego dziesięć tysięcy euro. Zapoznanie się ze szczegółowymi regulacjami AML staje się obecnie coraz łatwiejsze. Korzystnym wyborem będzie szkolenie aml. Do niedawna większość szkoleń z tego zakresu była organizowana w Warszawie, ponieważ tam znajduje się większość instytucji obowiązanych do stosowania 4 Dyrektywy. Obecnie jednak coraz częściej są to także szkolenia online. Jest to polecana forma przyswajania wiedzy zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Warto dokładnie zapoznać się z przepisami dotyczącymi ALM, ponieważ kary za ich niestosowanie zostały podwyższone do poziomu maksymalnie pięciu milionów euro, bądź do dziesięciu procent obrotu wykazanego w sprawozdaniu finansowym dotyczącym ostatniego roku obrotowego. Oprócz kar finansowych zostały wdrożone kary administracyjne, jak na przykład publikacja informacji o naruszeniu przepisów przez daną instytucję.