Podłączenie instalacji gazowej w budynku

Gaz ziemny to jeden z najbardziej ekonomicznych materiałów grzewczych na rynku. Nic dziwnego, że w tych gospodarstwach domowych, gdzie jest możliwość dostarczenia takiego medium każdy chce je mieć. Oczywiście kwestia podłączenia gazu nie jest łatwa do zrealizowania i dlatego robi to praktycznie tylko firma, która jest jednoczenie dystrybutorem gazu.

Podłączenie gazu poprzez wolnostojące skrzynki gazowe

wolnostojąca skrzynka gazowaGaz ziemny jest materiałem bardzo łatwopalnym, dlatego istotne podczas jego podłączenia jest bezpieczeństwo połączeń rurociągów, które go dostarczają. Systemowe rozwiązania nie mogą obyć się bez zgrzewania rur, tak aby uzyskać możliwie jak najszczelniejsze połączenie. Gaz ziemny posiada wprawdzie woń, którą można go zidentyfikować na wypadek wycieku, jednak zwykle jest już wtedy zbyt późno. Przepisy wymagają aby elementem pośredniczącym w przyłączu była wolnostojąca skrzynka gazowa, która pełni kilka ważnych ról. Jest to przede wszystkim element bezpieczeństwa, ponieważ w jej wnętrzu znajduje się główny zawór odcinający dopływ gazu na wypadek awarii. W przypadku jej wystąpienia pogotowie energetyczne w pierwszej kolejności musi zamknąć zawór. Wewnątrz skrzynki znajduje się także licznik gazu, który służy do rozliczania się dostawcą. Dzięki umieszczeniu licznika w skrzynce, dostawca nie musi wchodzić do naszego domu, aby odczytać licznik, gdyż jest to z reguły dość kłopotliwe i zabiera mnóstwo czasu.

Na koniec warto zaznaczyć granicę odpowiedzialności dostawcy gazu i odbiorcy. Podobnie jak w przypadku przyłącza energetycznego kończy się ona na skrzynce. Wszelkie awarie, jakie wystąpią do skrzynki, ze skrzynką włącznie będą usuwane na koszt dostawcy, jednak już poza nią nie koniecznie. Zależy to jednak także od charakteru występującej awarii.