Nowoczesny program do rozkroju płyt

Współczesny sektor przemysłowy dąży do redukcji strat w materiałach, powstałych jako odpady w procesie obróbki. Wynika to z faktu, iż z jednej strony rośnie liczba niewykorzystanych elementów, co wiąże się z potrzebą ich magazynowania oraz utylizacji, z drugiej natomiast proces redukcji opadów i maksymalnego wykorzystania materiałów, przekłada się na całkowity koszt usługi świadczonej podmiotom z niej korzystającym.

Zastosowanie programu do rozkroju płyt meblowych

rozkrój płyt meblowych programOptymalne wykorzystanie materiału wymaga kompleksowego podejścia do zagadnienia. Ważne są takie parametry jak ilość oraz wielkość poszczególnych elementów, które mają być efektem końcowym procesu, ale również grubość samej piły, stosowanej w trakcie pracy. Jeśli chodzi o rozkrój płyt meblowych program wykorzystywany w tym celu uwzględnia wszelkiego rodzaju informacje niezbędne, do optymalnego wykorzystania płyty o konkretnych wymiarach. Przekłada się to na redukcję strat w materiale, mniejszą ilość odpadów, a zatem także koszty całego procesu. Dodatkowym atutem jest fakt wykorzystywania technologii CNC, czyli komputerowej obsługi maszyn. Wszelkiego rodzaju parametry mogą zostać uwzględnione w algorytmie, który odpowiada za cięcie płyty. Poprzez otrzymanie szczegółowych informacji na temat wymiarów formatek, jak też sposobu ich cięcia, przedsiębiorstwa uzyskują wyższą efektywność pracy.

To z kolei przekłada się na jakość świadczonych usług, możliwość obsługi większej liczby klientów, czy możliwość lepszego zagospodarowania przestrzeni hali, z uwagi, iż zmniejszona została liczba opadów. Koszty cząstkowe, związane z ich przechowywaniem, czy wywozem i utylizacją także uległy zmniejszeniu, co przekłada się na całkowity koszt świadczonych usług. Rozwiązanie to jest coraz popularniejsze.