Najczęstsze zastosowania wag samochodowych

Tytułowe urządzenia są stosowane w branżach, które produkują lub przenoszą towary masowe, takie jak kopalnie lub kamieniołomy, wysypiska śmieci / centra recyklingu, przemieszczanie płynów i proszków luzem, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt elektryczny.

Waga samochodowa jest niezbędna w wielu przypadkach

wagi samochodowePonieważ masa pojazdu przewożącego towary jest znana, są one szybkim i łatwym sposobem pomiaru przepływu towarów masowych do i z różnych lokalizacji. Jednoczęściowe wagi samochodowe lub system ważenia osi mogą być używane do sprawdzania masy poszczególnych osi i masy całkowitej pojazdu w celu ustalenia, czy pojazd można bezpiecznie poruszać się po autostradzie publicznej bez zatrzymywania go i karania przez władze za przeciążenie. Podobnie jak pełnowymiarowa waga samochodowa, systemy te mogą być montowane w studzience z powierzchnią wagi równo z poziomem jezdni lub powierzchni. Do wielu zastosowań (takich jak stacje ważenia ciężarówek drogowych) tradycyjne pomosty zostały w dużej mierze wyparte przez proste i cienkie elektroniczne ogniwa wagowe, po których pojazd jedzie powoli. Komputer rejestruje moc wyjściową komórki i kumuluje całkowitą masę pojazdu. Ważąc siłę każdej osi, można upewnić się, że pojazd mieści się w ustawowych granicach, co zwykle będzie narzucać całkowitą masę pojazdu, maksymalną masę w granicach rozpiętości osi i indywidualny limit osi. 

Pierwsze dwa ograniczenia zapewniają bezpieczeństwo mostów, a drugie chronią powierzchnię drogi. Wagi samochodowe są zwykle budowane ze stali lub betonu.Ciężar ładunku na wadze do ważenia jest mierzony przez ogniwa obciążnikowe i przetworniki, które można znaleźć w dowolnym systemie ważącym. Wagi samochodowe działają, przekształcając niewielką zmianę rezystancji w wykorzystywany sygnał elektryczny.