Lokalizacja usterek w rozdzielniach elektrycznych

Dzięki badaniom termowizyjnym można skutecznie zlokalizować usterki, które mogą być przyczyną awarii lub pożaru. Możliwe jest zlokalizowane skorodowanych złącz i przegrzanych elementów instalacji. Poprzez badanie można potwierdzić zgodność danej instalacji z obowiązującymi normami.

Cel badań termowizyjnych rozdzielni elektrycznych

badania termowizyjne rozdzielni elektrycznychWszelkie anomalia temperaturowe, które powstają w rozdzielni elektrycznej świadczą o tym, że dana część jest przegrzana i możliwe jest wystąpienie usterki. Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych pomagają w zapobieganiu powstawania awarii oraz pożarów. Badanie za pomocą kamery termowizyjnej odbywa się bez konieczności wyłączania urządzeń. Przeprowadza się je podczas ich normalnej pracy. Jak wiadomo, w instalacjach elektrycznych i elektroenergetycznych możliwość wystąpienia ryzyka wzrostu temperatury dzięki wadliwym złączom czy stykom jest bardzo wysoka. Prąd przepływa pod dużym natężeniem, zatem może dochodzić do przegrzania za sprawą zmęczenia materiału czy zbyt wysokim natężenia prądu. Kiedy instalacja działa prawidłowo nie występuje wzrost temperatury, którzy przekracza normy. Urządzenia oraz ich elementy mają podobną temperaturę. Bardzo istotne znaczenie ma kamera, którą się przeprowadza badanie. Musi być ona wysokiej rozdzielczości, ze względu na występowanie małych elementów oraz to, że badanie wykonywane jest bezkontaktowo. Tylko dzięki wysokiej rozdzielczości możliwe jest rzetelne sprawdzenie wszystkich elementów.

Tylko dzięki doświadczonym pracownikom, którzy mają ogromne doświadczenie w analizie odczytu wyników z kamery termowizyjnej możliwe jest rzetelne przeprowadzenie badań. Dzięki regularnym kontrolom oraz prewencji możliwe jest szybkie usunięcie usterki, nie narażając firmy na kosztowne przestoje, które mogłyby powodować poważne awarie.