Konfiguracja wagi samochodowej

Coraz więcej przedsiębiorstw spedycyjnych oraz firm, które mają na wyposażeniu flotę pojazdów ciężarowych, wraz z naczepami, zaopatrywanych jest w profesjonalne wagi do mierzenia masy pojazdów ciężarowych. Tego rodzaju pojazdy, każdego dnia wyruszają w daleką trasę, celem dowiezienia na miejsce towarów w ściśle określonym terminie.

Kalibracja wagi dla pojazdów

precyzyjna kalibracja wagiKierowcy ciężarówek, którzy wyruszają w trasę, przed pokonaniem pierwszych kilometrów, zobowiązani są pobrać dokumentację przewozową, w której jedna z rubryk wymaga uzupełnienia informacją odnośnie całkowitej wagi pojazdu. Ma to na celu zapobieganie przeciążenia pojazdu, co może wiązać się z szybszym zużyciem opon oraz silnika, dlatego też firmy przewozowe starają się możliwie jak najskuteczniej, zapobiegać przeciążeniom samochodów ciężarowych. Niemniej jednak, każda z wag, która stanowi wyposażenie firm przewozowych, jest to waga, której przeprowadzenie kalibracji oraz przeglądu, jest konieczne przed dopuszczeniem jej do użytku. Precyzyjna kalibracja wagi pozwala na uwierzytelnienie wyniku, który waga ta generuje. Ponadto, jest to proces wymagany przez służby inspekcji ruchu drogowego, które dokonują procesu kalibracji, wszelkiego rodzaju przeglądów, czy też serwisów, aby mieć całkowitą pewność autentyczności danego wyniku. Wszelkiego rodzaju czynności serwisowe, które są wykonywane przy wadze, są to czynności najczęściej zlecone przez inspekcję transportu drogowego.

Instytucja nadzoru nad ruchem drogowym, zleca dokonywanie regularnych przeglądów oraz prac serwisowych przy profesjonalnej wadze dla pojazdów ciężarowych, które bezwzględnie muszą zostać ważone przed każdym ich wyjazdem w dalszą trasę. Szczególnie, jeśli pojazdy zostały wcześniej załadowane towarem, na części naczepy pojazdu.