Kiedy sprawdzi się coaching zespołowy?

 

Wiele osób na pewno kojarzy coaching, który wiąże się z osobą coacha, czyli trenera, pomagającego konkretnej osobie w jej rozwoju personalnym, w znalezieniu swoich mocnych stron, obszarów do rozwoju, często nawet życiowej ścieżki. Oprócz coacha indywidualnego, znajdziemy również coachów zespołowych, którzy doskonale sprawdzają się we współpracy z firmami.

Przydatność coachingu zespołowego w firmie

coaching zespołowyKażda większa firma, która cechuje się dobrą organizacją, składa się z mniejszych jednostek, odpowiedzialnych za konkretne działy w firmie i wykonywanie właściwych zadań. W każdej jednostce pracuje zespół, który bez umiejętności skomunikowania się, podzielenia zadaniami, poznania swoich wzajemnych możliwości i ograniczeń, nie będzie w stanie osiągnąć finalnego sukcesu. Z tego też powodu coraz więcej firm decyduje się na coaching zespołowy, czyli na zatrudnienie coacha, który spotka się z całym zespołem, mającym ze sobą współpracować i uczyni z poszczególnych jednostek, prawdziwy zespół. Coach pomaga zespołowi w nawiązaniu między sobą właściwych relacji, ale też w wypracowaniu metod przydatnych do osiągania wyznaczanych sobie celów. Oznacza to, że spotkanie z coachem sprawdzi się zarówno w przypadku nowego zespołu, który jeszcze ze sobą nie współpracował, ale także w sytuacji, gdy w zespole, który pracuje ze sobą już od pewnego czasu, pewne sfery mogłyby ze sobą lepiej współdziałać, pozwalając na większe efekty i skuteczniejszą pracę.

Dużą rolę w treningu, jaki zapewnia zespołowi coach, jest wiara w możliwości ludzi, którzy mają ze sobą pracować dla wspólnego celu. Coach nie okazuje zniechęcenia grupie, co pozytywnie wpływa na poszukiwanie przez nią rozwiązań w sytuacjach problemowych, co właściwie wpływa na rozwój pracy zespołowej.