Jakie możliwości daje kardiomonitor?

 

Praca na oddziałach intensywnej terapii dla wielu studentów medycyny jest ich marzeniem. Jest to miejsce, w którym ratuje się ludzkie życie i w wielu przypadkach wyprowadza pacjentów z bardzo ciężkiego stanu. To powoduje, że praca ta, choć wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, może dawać wiele satysfakcji, gdy jest wykonywana w odpowiedni sposób.

Istotność dobrej znajomości kardiomonitorów

KardiomonitorJednak aby w pracy na takim oddziale dobrze pomagać pacjentom, bardzo ważne jest aby dobrze orientować się w pracującym tam sprzęcie. Jednym z nich, który spotkamy przy łóżku każdego pacjenta, jest kardiomonitor. Pozwala nam on zorientować się w podstawowych parametrach życiowych pacjenta. Dla osoby, która chce pracować na takim oddziale rzeczy pokazywane przez monitor są bardzo łatwe do prawidłowego odczytania. Warto jednak zdawać sobie sprawę z jego dodatkowych funkcji. Jedną z istotnych możliwości jest sprawdzenie historii zapisów takiego kardiomonitora. Dzięki temu możemy sprawdzić nie tylko to, w jakim stanie pacjent jest w tej chwili, ale także jaka jest tendencja jego parametrów życiowych. To spowoduje, że będziemy w stanie określić, czy zastosowane leczenie mu pomaga, czy też tylko utrzymuje na odpowiednim poziomie. Dodatkowo na takim monitorze możemy ustawić alarmy, które włączą się przy osiągnięciu przez dany parametr określonego pułapu, co pozwoli nam na szybką reakcję w razie pogorszenia się stanu pacjenta.

Jak możemy zauważyć, kardiomonitor jest jednym z bardzo istotnych urządzeń w przypadku pacjentów w ciężkim stanie. Ważne jest jednak, aby znać różne jego funkcje, ponieważ pozwoli to nam na maksymalne wykorzystanie możliwości, które on daje. Jednym z istotniejszych mogą być między innymi możliwość odczytania historii zapisów urządzenia oraz ustawienie alarmu, gdy parametry życiowe spadną poniżej określonego poziomu.