Dlaczego zależy być ostrożnym przy zakupie polisolokaty?

Wśród pokrzywdzonych na polisolokatach znaleźli się nie tylko przeciętni obywatele naszego kraju, ale także wiele osób wykształconych – lekarzy, biznesmenów czy przedsiębiorców. Wszyscy oni padli ofiarą skomplikowanych umów oraz braku znajomości tematu.

Co to jest polisolokata i dlaczego należy uważać?

polisolokatyPolisolokata jest niczym innym niż umową, której sednem jest ubezpieczenie na życia w połączeniu z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Usługi takie były i są nadal oferowane zarówno przez wiele polskich banków, jak i firm zajmujących się świadczeniem usług finansowych. Zawarte pomiędzy firmami a klientami umowy o polisolokaty były z reguły spisywane w sposób bardzo skomplikowany. Zawierały wiele nieścisłości, fachowych terminów oraz skrótów. Wszystko to sprawiło, że wiele osób wpadło w wir oszustwa – nieświadomie zgodziło się na brak możliwości odstąpienia od umowy bez stracenia większości wpłaconego przez siebie na rzecz lokaty kapitału. Tak zwanych utajonych kosztów polisolokat było znacznie więcej – wiązały się one między innymi z prowadzeniem samej polisolokaty czy opłacie likwidacyjnej, która stanowiła odpowiednio wyliczony w indywidualny sposób procent wszystkich ulokowanych na koncie funduszowym pieniędzy. Wielokrotnie stracone w ten sposób fundusze dotyczyły naprawdę bardzo wysokich kwot. Często były to wprost oszczędności całego życia, na które przeciętny człowiek pracował od kilkunastu lat, celem zabezpieczenia swojego życia, rodziny i zdrowia w przyszłości.

Choć sprawa z polisolokatami wydaje się być bardzo skomplikowana i z pewnością trudna do rozwiązania – na rynku pojawiły się już specjalistyczne firmy, zajmujące się próbą odzyskiwania przez ludzi swoich pieniędzy. Jest to z pewnością duża szansa dla wielu pokrzywdzonych.