Człowiek ponad drzewem

 

Drzewa są naturalnym elementem dzisiejszego świata. Ich brak wpływałby na zmianę życia nie tylko w ujęciu estetycznym, ale i gospodarczym. Podstawową rolą drzew, o której uczymy się już od najmłodszych lat, jest zamienianie dwutlenku węgla w tlen.

Trzeba wycinać chore drzewa w Knurowie

Wycinka chorych drzew w KnurowiePierwszą myślą, więc związaną z brakiem drzew jest brak powietrza, którym moglibyśmy oddychać. Czy to jest prawda czy też wygląda to zupełnie inaczej jest już zupełnie odrębnym tematem. Warto jednakże wspomnieć, że oprócz zapewniania tlenu drzewa dają wiele innych różnych korzyści, zarówno ludziom jak i zwierzętom. Wiele ptaków i leśnych ssaków buduje sobie domy na gałęziach i wśród liści. W razie jakichkolwiek kłopotów nie jest dla nich problemem zamienienie jednego drzewa na inne, szczególnie w lesie. W końcu tak działała, i działa nadal, przyroda. Rośliny czasem umierają, ale na ich miejscu wyrastają nowe, bez ingerencji osób trzecich. Jedynie zwierzęta, które ciągle są naturalnym elementem lasów, świadomie, albo i nie, pomagają w tworzeniu przyrody. Wycinka chorych drzew w Knurowie może budzić więc kontrowersje. Skoro przez tyle setek lat środowisko dawało sobie samo radę z naturalnym kręgiem życia to, jakim prawem człowiek próbuje mieszać się w jego sprawy. Zdania ludzi w związku z tym są podzielone. Jedni mogą twierdzić, że pozostawienie drzew samym sobie jest najlepszym rozwiązaniem. Inni, nie chcąc mieszać się w nieswoje sprawy, ignorują powstały problem.

Trzecia grupa zaś uważa, że skoro mają możliwości ingerowania w życie roślin to powinni je wykorzystać. Kto z nich ma rację? Nie wiadomo. Jednakże z biegiem lat działania ludzi mogą spowodować nieodwracalne zmiany w środowisku, które nie powstałyby gdyby człowiek zajął się jedynie własnym życiem.