Co wpływa na wynik mierników rezystancji uziemienia?

Testy bezpieczeństwa elektrycznego są niezbędne do zapewnienia bezpiecznych standardów operacyjnych dla każdego produktu zużywającego energię elektryczną. Różne rządy i agencje opracowały surowe wymagania dotyczące produktów elektrycznych sprzedawanych na całym świecie.

Po co mierzyć rezystancję uziemienia?

mierniki rezystancji uziemieniaIstnieje kilka testów w celu sprawdzenia bezpieczeństwa produktów. Pomiar rezystancji uziemienia dla układu należy wykonać po pierwszej instalacji elektrody, a następnie w okresowych odstępach czasu. Zapewnia to, że opór nie zwiększa się z czasem. Słabe uziemienie nie tylko zwiększa ryzyko awarii sprzętu, ale jest to też niebezpieczne. Obiekty muszą mieć odpowiednio uziemione instalacje elektryczne, więc w przypadku uderzenia pioruna lub przepięcia użytecznego, prąd znajdzie bezpieczną drogę do ziemi. Mierniki rezystancji uziemienia warto stosować regularnie. Chociaż początkowo zainstalowany system uziemienia miał niskie wartości rezystancji uziemienia, rezystancja systemu uziemienia może wzrosnąć, jeżeli pręty uziemiające zostaną usunięte przez korozyjne gleby o wysokiej zawartości wilgoci, wysokiej zawartości soli i wysokich temperatur. Niezależnie od zastosowanej metody pomiaru należy pamiętać, że pomiar rezystancji uziemienia jest skomplikowany, a na pomiary rezystancji może mieć wpływ wiele parametrów, z których niektóre mogą być trudne do oszacowania. Najlepiej jest wziąć kilka oddzielnych odczytów i uśrednić je, zamiast polegać na wynikach pojedynczego pomiaru.

Warto wiedzieć, że na dokładność pomiaru może wpływać bliskość innych zakopanych metalowych obiektów do pomocniczych elektrod testowych. Obiekty takie jak ogrodzenia i konstrukcje budowlane, zakopane rury metalowe, a nawet inne systemy uziemiające mogą zakłócać pomiar i wprowadzać błędy.