Automatyzacja działania szaf rozdzielczych

 

Szafy elektryczne mają bardzo szerokie zastosowanie w różnych stacjach energetycznych, ale również zastosowania przemysłowe oraz domowe. Taki zespół różnych urządzeń, ochronnych, łączeniowych, regulacyjnych i sterujących zapewnia bardzo wysoką niezawodność różnych systemów energetycznych oraz instalacji.

Rozdzielnice elektryczne

rozdzielnice i automatykaAutomatyzacja wszystkich sektorów życia nie ominęła również sektora energetycznego oraz szaf sterujących. Najnowsze zastosowania dążą do całkowitego wyeliminowania ingerencji człowieka zapewniając tym samym jak największą samowystarczalność systemów i instalacji energetycznych. Bardzo ważnymi automatykami stosowanymi w stacjach energetycznych są między innymi automatyka samoczynnego załączeni rezerwy czy tak zwany SPZ umożliwiający samoczynne rozłącznie i załączanie pół w głównych punktach zasilających. Można więc powiedzieć, że rozdzielnice i automatyka są bardzo spokrewnionymi sektorami. Szafy sterujące umożliwiają sterowanie oraz regulowanie przeróżnych procesów technologicznych oraz również ich regulacje. Każda jest indywidualnie przystosowywana do poszczególnych potrzeb klientów. Aspektem najważniejszym zawsze jest bezpieczeństwo więc wszystkie szafy spełniają restrykcyjne normy bezpieczeństwa. Łączenie izolowanych szaf, urządzeń różnicowoprądowych, bezpieczników, przeróżnych wyłączników i rozłączników oraz innych urządzeń ochronnych następuje w każdej szafie sterującej.

Zastosowanie takie gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo użytkowników, ale również całego systemu czy instalacji, przez co jakiekolwiek awarie zdarzają się niezwykle rzadko. Producenci szaf spełniają coraz wyższe wymagania klientów i zapewniają wzrost komfortu użytkowania takiego osprzętu. Zastosowanie najnowszych rozwiązań i nowych technologii zapewnia stopniowy i nieprzerwanych rozwój całego rynku szaf sterujących.